registrationklInschrijfformulier (NL)
European Jeepers Jamboree 6-10 Juni 2019

 

LET OP:
Gebruik dit formulier voor 1 Jeep!!!

LOGOUT

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Telefoon-Mobiel:

E-mail:

E-mailbevestigen:

 

 

Jeep Model:

Bouwjaar:

Kenteken:

Verzekering:

Polisnummer:

 

 

Camping/Hotel:

 

 

Jamboree-ontbijt:

x

 

 

Opmerkingens:

BELANGRIJK
I.v.m. zeer beperkt aantal deelname plaatsen de volgende voorwaarden;
Na inschrijving ontvangt u van ons een verzoek tot betaling.
U dient dan binnen 8 dagen het bedrag over te maken, wanneer u niet binnen 8 dagen betaalt zal uw inschrijving vervallen en zal worden doorgegeven aan een andere deelnemer.
Ter plaatse betalen is niet meer mogelijk.
Uw inschrijving is pas definitief wanneer de betaling is ontvangen..

Annuleren
Bij onvoorziene omstandigheden kunt u uw deelname annuleren en wordt het volledige bedrag terugbetaald tot en met 31 mei 2019. Na deze datum kan geen terugbetaling meer plaatsvinden.

 

Algemene voorwaarden
Door inschrijving en/of ondertekening hiervan verklaart de deelnemer aan de European Jeepers Jamboree akkoord te gaan met het volgende:

  1. De Stichting 4 Wheels en co-organisatie, niet aansprakelijk is voor welke schade dan ook, die met betrekking tot deelneming aan dit evenement mocht ontstaan
  2. De deelnemers de Stichting 4 Wheels en co-organisatie, alsmede de officials van het evenement vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. 
  3. Door zich voor deelneming aan het betreffende evenement te doen inschrijven, onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van dit evenement.
  4. Bovendien verklaren de deelnemers dat zij tijdens het evenement WA verzekerd zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, of zoals geregeld in het land waarin de auto staat geregistreerd.
  5. Dat het deelnemende voertuig is voorzien van een geldig kenteken bewijs en eventueel APK goed gekeurd is, of zoals geregeld in het land waarin de auto staat geregistreerd.
  6. De bestuurders beschikken over een geldig rijbewijs.
  7. De organisatie niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor wijzigingen die op het laatste moment gemaakt worden en/of annulering in het programma vanwege weersomstandigheden of andere onvoorziene situaties als bosbrand gevaar of lokale veterinaire omstandigheden.

 


 


Handtekening voor akkoord voorwaarden inschrijving:
  Datum: 6-10 juni 2019, Douzy, France
 

 

 


Registration of temporary visit - City of Douzy / COMMISSARIAT DE POLICE à Douzy
 

1. Deelnemer (U!!)

 

Camping/Hotel:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Permanent adres:

Nationaliteit:

 

 

2. Deelnemer

 

Camping/Hotel:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Permanent adres:

Nationaliteit:

 

 

3. Deelnemer

 

Camping/Hotel:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Permanent adres:

Nationaliteit:

 

 

4. Deelnemer

 

Camping/Hotel:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Permanent adres:

Nationaliteit:

 

 

 

 

 

 

 

 


U krijgt een kopie van uw inschrijving via email toegestuurd!